Pavel Fajtl

ŽIVOTOPIS

Houslista Pavel Fajtl
je absolventem brněnské JAMU, studia završil Beethovenovým houslovým koncertem D dur za doprovodu Moravské filharmonie a recitálem.
Od svých sedmnácti let natáčí v brněnském rozhlase. Po úspěšném konkurzu nastoupil na místo koncertního mistra v Rozhlasovém orchestru Studio Brno. S tímto orchestrem natočil přes 90 nahrávek sólových skladeb klasické i populární hudby.
Od osmnácti let spolupracuje s různými orchestry nebo vystupuje sólově s doprovodem klavíru. Jeho žánrový záběr je velmi široký - od barokních skladeb až po romantické a náladové skladby, či hraní v muzikálovém orchestru Městského divadla Brno.
Šest roků byl ve svobodném povolání a hrál v předních pražských orchestrech, v Evropě, Severní Americe a Japonsku. Doprovázel světové sólisty (Sarah BRIGHTMAN, Andrea BOCELLI, Navah PERLMAN...) Hrál např. v Madridu před španělskou královnou Sofií, před knížetem Rainierem III (Monako), před knížetem Adamem III (Lichtenštejnsko)...
V lednu 2010 se Pavel Fajtl stal uměleckým vedoucím souboru Brněnští komorní sólisté, se kterým absolvoval několik turné po Španělsku a koncerty v ČR. S tímto tělesem doprovázel předního českého violoncellisty Jana Škrdlíka.
Pavel Fajtl hraje na nástroj mistra Vily Kužela z r. 1958. Jeho housle můžete slyšet v českých filmech Bekyně mniška (rež. Ondřej Kepka - 2008) a ve filmu Ženy v pokušení (rež. Jiří Vejdělek - 2010).
Skladby pro housle P. Fajtlovi věnovali čeští skladatelé:
Jaromír Dlouhý
Miroslav Hanák
Jaromír Hnilička
Ivan Hošek
Erik Knirsch
Ladislav Kozderka
Miloš Machek
Milan Slimáček
Miloš Štědroň
Petr Výmola
Pavel Fajtl má rád přírodu a ve volných chvílích se zajímá o dějiny aristokracie, výtvarné umění, starý porcelán a staré tisky. Navštěvuje antikvariáty, kde se mu podařilo získat několik zajímavých objevů, např. rukopis básně Houslista, kterou ve svých 17 letech napsala Ema Destinnová, soubor dopisů Petra Bezruče nebo rukopis světských písní z r. 1745. O tomto manuskriptu Pavel Fajtl napsal teoretickou práci "Zpěvníček brněnského studenta z r. 1745". Tato jeho práce je často citována v knize Eriky Smith - Froňkové "Zpěvy rozmanité" (nakladatelství Gloria, 2003).
O Pavlu Fajtlovi můžete získat další informace ve slovníku Who is...? - Ralph Hübner, Publishers For VIP Encyklopedias Corp., USA., v Českém hudebním slovníku - hesla: Fajtl, Brněnské instrumentální trio, Brněnští komorní sólisté... a na internetových stránkkách umělecké agentury CELLO.CZ

Jan Škrdlík - ROZRÁŽEL JSI RAMENY VÍTR